Medycyna pracy

Medycyna pracy – obowiązki pracodawcy

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 04.125.1317 t.j.) nakłada na pracodawców określone powinności, zobowiązuje ona m.in. do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Koszty przeprowadzanych badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, ponoszą pracodawcy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy (art. 229).

W świetle obowiązujących przepisów świadczenia te powinny być wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z podstawową jednostką służby medycyny pracy (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U. 04.125.1317 t.j.).

WCZ SP ZOZ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pracodawców chcących sprostać wymogom ustawy o służbie medycyny pracy, proponuje zawarcie umowy na pakiet świadczeń z zakresu medycyny pracy.

Badania z zakresu medycyny pracy – oferta

W Poradni Medycyny Pracy przeprowadzamy badania wymagane przez przepisy Kodeksu Pracy. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:I. BADANIA PROFILAKTYCZNE

 • badanie wstępne – które wykonuje się przed zatrudnieniem lub po zmianie stanowiska pracy, jeśli występują nowe czynniki szkodliwe i/lub uciążliwe. Badaniom wstępnym podlegają Pracownicy, również ci którzy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu
 • badanie okresowe – wykonywane dla wszystkich Pracowników wykonujących prace na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • badanie kontrolne - obowiązkowe przed ponownym rozpoczęciem pracy po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni
 • badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki zdrowia
 • badanie osoby wykonującej zawód kierowcy
 • badanie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej
 • badanie osoby ubiegającej się lub posiadającej licencję pracownika zabezpieczenia technicznego
 • badania wysokościowe – badaniu temu podlegają Pracownicy wykonujący pracę na wysokościach, w szczególności:
  1. operatorzy dźwigów
  2. operatorzy koparek
  3. operatorzy suwnic
  4. operatorzy wózków, itd.
 • badania kierowców - badaniom tym podlegają Pracownicy wykonujący prace na stanowiskach:
  1. kierowców – dotyczy wszystkich kategorii: A, B, C, D, E,
  2. operatorów wózków widłowych
  3. obsługi i konserwacji dźwigów
  4. i innych podobnych wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej

II. BADANIA SPECJALISTYCZNE

Badania specjalistyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich:

 • badanie okulistyczne
 • badanie neurologiczne
 • badanie laryngologiczne
 • badanie dermatologiczne
 • badanie kardiologiczne
 • badanie ginekologiczne
 • badanie ortopedyczne
 • badanie psychologiczne.

III. BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania diagnostyczne zaliczane są do badań dodatkowych wykonywanych na zlecenie lekarza Medycyny Pracy. Badania te są związane z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy.

Zaliczamy do nich:

 • badania laboratoryjne - (OB., morfologia krwi, badanie ogólne moczu, cholesterol, glukoza, trójglicerydy i inne)
 • badania radiologiczne - RTG klatki piersiowej, EKG, spirometria

IV. WIZYTACJE ZAKŁADU PRACY – świadczenia dodatkowe

W ramach zawartej umowy świadczymy szereg innych działań pozwalających Pracodawcy na dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o Służbie Medycyny.

Oferta ta obejmuje:

 • Obowiązkowe przeglądy stanowisk pracy wraz z wizytacją zakładu pracy przez lekarza Medycyny Pracy. Podczas wizytacji, wykonujemy rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na poszczególnych stanowisku pracy. Wnioski pokontrolne, zawierające opis stanowisk pracy (zagrożeń, przekroczonych norm itd.), omawiane są z pracodawcą w celu poprawy organizacji stanowisk pracy. Ponadto informacje te są istotne dla lekarzy przeprowadzających badania pracowników danej firmy.
 • nadzór nad warunkami pracy występującymi na poszczególnych stanowiskach pracy
 • współpraca ze służbami i komisją BHP w zakresie oceny warunków pracy, sposobu jej wykonywania, następstw wypadków w pracy.
 • akcje profilaktyczne. Obejmują program działań profilaktycznych konsultowany indywidualnie z zakładami pracy: np. organizacja szkoleń, szczepienia ochronne.

Wszystkie badania są przeprowadzane przez uprawnionych lekarzy Medycyny Pracy oraz wybranych specjalistów w przypadku badań specjalistycznych i diagnostycznych.

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego w formie zaświadczenia określającego wskazania, przeciwwskazania i opinię przydatności pracownika na dane stanowisko pracy.

W szczególności zaświadczenie lekarskie zawiera informacje stwierdzające: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń według ustalonego wzoru. Pracodawca posiada obowiązek przechowywania takiego orzeczenia w aktach Pracownika.

Prosimy pamiętać:

 • badania wykonujemy podczas jednej wizyty
 • mieścimy się przy ul. Stabłowickiej 125
 • mamy bezpłatny parking przy przychodni
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.